LCD-based QR Clock

July 2, 2022 0 By gaaxo

Zde je nový nový koncept hodin QR, který používá LCD displej. Koncept pochází z práce [CH00F] do svých dvou verzí QR hodin (oba používané LED pole). Doba dne je kódována pomocí standardu rychlého odezvy. Tato verze generuje nový kód každý druhý kód, který zapouzdřuje datum, hodinu, minutu a druhé informace. Pokud se podíváte na obrázek vlevo, všimnete si, že kód není zaměřen. Podívejte se na video po přestávce a uvidíte, že je to proto, že je to skákání kolem LCD jako spořič obrazovky. Sledujte o něco déle a uvidíte psychedelické účinky uvedené v obraze vpravo.

PIC32 jezdí displej. Je připojen k rádiovému modulu DCF77, který přivádí data atomových hodin systému. Účinky barevných plazmů se používají k zobrazení, když je zařízení uzamčeno na rádiový signál.